SITNE SU KAO ZRNA PIRINČA, A NAPRAVE MUKU U ORGANIZMU: Šta se dešava kad obole paraštitne žlezde

Poremećaj rada paraštitne žlezde dovodi do hiperparatiroidizma, a višak kalcijuma može da izazove osteoporozu, kamen u bubregu, upalu pankreasa i depresiju.

Kakve zdravstvene probleme izaziva poremećen rad štitne žlezde poznato je mnogima, ali manje se zna o paratiroidnim žlezdama. Obično ih ima četiri i zalaze se odmah uz štitnjaču. Svaka je velika kao zrno pirinča – u prečniku ima tri do pet milimetara.

Premda su tako blizu, paraštitne i štitna žlezda imaju nezavisne funkcije, premda su deo istog, endokrinog sistema. Paraštitne otpuštaju paratiroidni hormon (PTH), a evo za šta je on važan.

PTH kontroliše nivo kalcijuma u krvotoku. Drugi delovi tela, naročito kosti, bubrezi i tanko crevo, reaguju na ovaj hormon tako što povećaju nivo kalcijuma u krvi. Kalcijum je veoma važan mineral, naročito za funkciju mišića i našeg nervnog sistema.

Kada nivo kalcijuma u krvi opadne, paratiroidna žlezda to oseti i otpusti PTH. Tada se otpušta kalcijum iz kostiju u krvotok, povećava se proizvodnja vitamina D u bubrezima, pa se pojačava i apsorpcija kalcijuma.

Nasuprot tome, ako kalcijuma u krvi već ima previše, tada se lučenje PTH smanjuje na najniži nivo.

Kada paraštitne žlezde proizvode previše PTH, ovo stanje se naziva hiperparatiroidizam. Nije u pitanju maligna bolest, ali može imati veoma ozbiljne posledice na rad drugih organa.

Višak paratiroidnog hormona može dovesti do osteoporoze pa zato i do preloma kostiju. Posledice mogu biti i kamenje u bubrezima, srčana oboljenja, upala pankreasa, depresija, hronični umor, bol u kostima, nesanica, zatvor, učestalo mokrenje kao i teškoće sa pamćenjem.

Svi ovi poremećaji i bolesti mogu biti povezani i sa brojnim drugim uzrocima i zato je veoma teško otkriti hiperparatiroidizam kao njihov uzrok. Sa druge strane, on bi se mogao veoma lako otkriti ako bi se analizom krvi proverio nivo kalcijuma i pratio njegov rast.

Tek kad se otkloni poremećaj u radu paraštitne žlezde i onda nestane neka od spomenutih bolesti, dešava se da se potvrdi uzročno-posledična veza između ovih problema.

Kada se analizom krvi potvrdi visok nivo kalcijuma i PTH, postavlja se sumnja da je poremećen rad paraštitnih žlezda. Tada se obično radi scintigrafija i ultrazvučni pregled vrata.

U najvećem broju slučajeva uzrok poremećajima je uvećanje žlezde – samo jedne ili više njih, a lečenje je operativno.

Tekst: Lepa&Srećna